صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما


 تاریخ خبر :          11/06/96          12:9  
    عنوان خبر : اطلاعات مربوط به شهريه رشته هاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد سال 1396
  خلاصه خبر :   اطلاعات مربوط به شهريه رشته هاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد سال 1396
  

اطلاعات  مربوط  به شهريه  رشته هاي تحصيلي آزمون كارشناسي ارشد سال 1396

موسسه آموزش عالي كومش

موسسه

گروه آموزشي

شهريه ثابت هر نيمسال تحصيلي

 

شهريه متغير هر واحد

شهريه هر واحد پايان نامه

موسسه آموزش عالي كومش

علوم انساني

8212724

1487018

4562624

 

 

     منبع خبر : 
    نویسنده خبر :