تاریخچه

پیشینه مؤسسه:

مؤسسه آموزش عالی کومش سمنان در مهر ماه 1384 با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت خود را در دو رشته علمی-کاربردی نرم افزار کامپیوتر و حسابداری در مقطع کاردانی و با حدود 100 نفر دانشجو آغاز کرد و به تدریج با اخذ مجوز در رشته های دیگر کاردانی و کارشناسی در حال حاضر در 10 رشته و با حدود 750 نفر دانشجو به فعالیت خود ادامه می دهد.

اعضای هیات امناء مؤسسه عبارتند از:

  • یک تن روحانی
  • نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
  • استاندار (یا مشاور یا معاون وی)
  • سه تن از اعضای هیات مؤسس
  • سه تا پنج تن از اعضای هیات علمی دانشگاهها با مرتبه استادیاری و حداقل پنج سال سابقه آموزشی و پژوهشی در دانشگاهها